Skip to main content

Nabídka pro OSAMĚLÉ SENIORY a LIDI S POSTIŽENÍM

​Naše služby jsme hned v počátku koronavirové epidemie, od vyhlášení nouzového stavu, rozšířili a zkapacitnili i pro ty nejpotřebnější - seniory a handikepované, kteří jsou osamělí, nemají, kdo by se o ně v této zcela nové vypjaté situaci postaral a zajistil jim jejich základní potřeby. S vysokým věkem ubývají síly, přicházejí nemoce, senioři často trpí sníženou schopností pohybu, orientace a tím i možností si potřebné záležitosti zajistit samostatně. Mimo to jde také o onemocněním COVID-19 statisticky nejrizikovější a nejohroženění skupinu obyvatel, s vážným průběhem a bohužel až smrtí.

To je hlavní důvod, proč se je nyní (po předchozích letech, kdy jsme se je našimi službami vždy snažili zapojovat a integrovat do společnosti, aktivizovat) snažíme izolovat od možného nebezpečí a nákazy, udržet doma bez zbytečných a rizikových kontaktů. Zatímco dříve jsme jim umožnili a podpořili je v tom, ať si potřebné pochůzky i s nákupem zvládnou samostatně, nyní se jim obrazně řečeno snažíme obchod a nákupní košík přivézt až do obýváku.

Službu jsme zřídili v partnerství s Městem Zábřeh. Má velký ohlas, hned v prvních dnech jsme byli buď samotnými seniory, nebo jejich blízkými (např. až z Plzně) telefonicky povoláni a zajišťovali jsme téměř všechny aktivity z naší nabídky:

  • zajištění a dovážku teplého oběda
  • provedení nákupu dle dodaného seznamu potřebných a docházejících věcí
  • dovážku léčiv
  • vyzvednutí oběda ve vývařovně, kam si klient běžně docházel
  • v zastoupení provedení úhrady potřebných plateb inkasa
  • individuální dodávky roušek seniorům tam, kde lidem chyběli
  • dodávka dezinfekčního prostředku pro člena Post Bellum - Paměti národa
  • mimo to v omezené míře a pokud to bylo vysloveně nutné fungovala i individuální přeprava SeniorTAXI - do zdravotnických zařízení na neodhlášená a neodkladná vyšetření

Naší nabídce jsme dali nový vzhled a plakátky jsou aktuálně vylepovány na veřejně přístupná místa ve městě, vchody bytových domů. Letáčky s nabídkou také budeme, za pomoci dobrovolníků a pracovnic sociálního odboru MěÚ Zábřeh, rozdávat seniorům nakupujícím ve vyhrazenou dobu před supermarkety. Pokud ve svém okolí máte také někoho, komu by naše nabídka mohla patřit, prosíme předejte mu ji, nebo naopak: nám na telefon 732 730 527 předejte kontakt a o vše se již postaráme. DĚKUJEME ZA VŠÍMAVOST I TO, ŽE VÁM NEJSOU OSUDY BLIŽNÍCH LHOSTEJNÉ !


×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Přímé přenosy bohoslužeb Svatého týdne ze zábřežsk...
Založení tohoto webu k opatřením v návaznosti na k...